Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naučná stezka Pasák

zpět

Souhrn

začátek Branná pod nádražím
konec Branná pod nádražím
délka 12,5 km
počet zastávek 14
zaměření historie osídlení a průmyslu, flóra a fauna okolí Branné, součástí NS je přírodní památka Pasák
typ stezky pěší
náročnost středně těžký terén
čas prohlídky 4 - 5 hodin
značení značky, informační tabule
doba návštěvy omezena zimním obdobím
mapa Hrubý Jeseník
správce stezky Správa CHKO Jeseníky
okres Šumperk

Stezka je koncipována jako okružní vhodná pro všechny věkové kategorie, kdykoliv je možno procházku přerušit a vrátit se zpět.

 

Popis

Pasák

NS Pasák byla zřízena v roce 1980 v krajinářsky působivém okolí obce Branná, která leží v nadmořské výšce 600-650 m n.m. v podhůří Jeseníků. V roce 1999 - 2000 prošla stezka obnovou, trasa se prodloužila na 12,5 km a počet zastávek vzrostl z 6 na 14. Oproti jiným naučným stezkám v CHKO Jeseníky je netypická jednak svým umístěním - nevede ani v hřebenové partii či větší rezervaci, nýbrž plní spíše úlohu turisticko-rekreační a je polytematická. Na své si zde přijdou i technicky a kulturně založení návštěvníci. Počátek stezky je přímo v obci Branná pod železniční stanicí. Dále pokračuje přes louky s bohatou květenou (nachází se zde velké množství vstavačovitých jako prstnatec májový, pětiprstka žežulník, vemeník, bradáček, lilie zlatohlavá i cibulkonosná a mnoho dalších) a prochází nejcennější částí a tou je přírodní památka Pasák. Jedná se o soustavu skalních srubů a izolovaných skalek se zajímavými erozními útvary. Tvoří zde asi 250 m a místy až 30 m vysokou skalní stěnu. Rozpadem nesourodé horniny (obsahují poměrně vysoké procento kalcitu) zde vznikly velmi zajímavé skalní útvary jako je pověstmi opředený Pasák (762 m n.m.), který připomíná lidskou postavu, či mohutný skalní hřib nazývaný Kovadlina nebo Plotna s převisem . Na sever od těchto útvarů, pod údolní hranou je pak další zajímavý útvar - Skalní okno, které je přes 2 m široké, 3,5 m vysoké a asi 5 m dlouhé.

Pasák

K nejvýznamnější živočišným druhům zde patří krkavec velký a netopýři - ušatý a brvitý. Stezka se pak ubírá přes pastviny louky směrem k Aloisovu s pěknými výhledy na pásmo Kralického Sněžníku s nejvyšší horou stejného jména (1423), pod jejímž vrcholem ve výšce 1380 m pramení řeka Morava. Pokračuje lesní pěšinou kolem hájenky Banjaluka, kde je možno spatřit zbytky úzkorozchodné železnice po které svážely samospádem vlaky dřevo - prázdné vlaky tahali zpět do lesa koně. Unikátní dílo lesních drah roku 1937 zcela zaniklo. V dalším úseku lze spatřit stálé pohraniční opevnění z let 1937-38 - tento rozsáhlý projekt obranné strategie předválečné ČR spočíval ve vytvoření souvislé linie železobetonových bunkrů různých typů a vybavení. Prioritně byl opevňován úsek severní hranice státu. Mnichovská dohoda opevňovací práce ukončila, přesto bylo např. mezi Brannou a Starým Městem vystavěno mj. na 100 objektů lehkého opevnění.

Stezka se dále stáčí a prochází zachovalou částí nivy říčky Branné s přirozenou morfologií toku a výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů. Současný stav je výsledkem povodní z července 1997, kdy obrovská síla povodňové vlny vytvořila nové koryto přirozeného ekosystému v jeho dynamickém vývoji. V současnosti se projednává záměr Správy CHKO Jeseníky na vyhlášení přírodní rezervace Niva řeky Branné. Další, tentokrát technickou zajímavostí je mohutný pěchotní srub ST.M.- S 50 - byl hrubě vystavěn v srpnu 1938, scházely finální úpravy - do kruhové šachty nebyl osazen šesti-střílnový ocelolitinový zvon, chybí vchodová střílna a pancéřové dveře, nebyly vyzděny příčky. Současný správce krytu umožňuje po dohodě návštěvu s výkladem. Poté se stezka vrací podél komunikace zpět do obce Branná. Dominantou obce je kdysi důležitý gotický hrad Kolštejn (připomínán již v roce 1301), renesanční zámek, farní kostel Svatého Archanděla Gabriela, zajímavá budova sídla fojtství z přelomu 16. a 17.století a dalších 23 zapsaných kulturních památek.

Mapa

Pasák

Legenda

 • 1. doporučené výchozí místo, situační mapa
 • 2. historie a význam železnice v okolí Branné
 • 3. květena v okolí Branné
 • 4. přírodní památka PASÁK - významný geologický a geomorfologický útvar
 • 5. charakteristická fauna v okolí Branné
 • 6. topografická orientace
 • 7. antropogenní terénní tvary
 • 8. lesní úzkorozchodná železnice
 • 9. vodní plávka dříví
 • 10. stálé pohraniční opevnění z let 1937-38
 • 11. dynamický vývoj toku říčky Branná
 • 12. hornická činnost a průmyslové podnikání v okolí
 • 13. samostatný pěchotní srub ST.M. - S 50 "U trati"
 • 14. významné památky obce Branná